The Image Conference

Affiche voor The Image Conference te Brussel in opdracht van Belta, The Belgian English Language Teachers Association.

Op verzoek van Belta speelt de affiche in op de rijke striptraditie van België in combinatie met het cultuurhistorisch verleden van de stad Brussel. De foto werd volledig bewerkt in Photoshop, de opmaak zelf werd uitzonderlijk uitgevoerd in Comic Life, een app die special gericht is op het maken van stripalbums.

Meer uit mijn
portfolio